OOG-ko Hauteskunde-orria

Sendi agurgarriok,

Dokumentu hau idatzi dugu OOGri (Ordezkaritza Organo Gorena edo Eskola Kontseilua) zuen botoa emateko. 

1.- BOTOA EMATEKO ESKUBIDEA 

Aukeratzeko eskubidea AITARI ETA AMARI dagokie hein berean; biek batera baliatu ahal izango dute eskubide hori, eta, beraz, ez da baztertuko bakoitzak besteak eskubide hori baliatzeko duen eskubidea. 

Hala ere, guraso-agintea gurasoetako bati bakarrik ematen zaionean, hautesle izango da guraso-agintea esleituta duena bakarrik. 

2.- AURREZ AURREKO BOZKETA 

DATA: AZAROAK 26 

ORDUTEGIA: 8:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara 

LEKUA: PEÑAFLORIDA ERAIKINA 

Hauteskunde-mahaia zuzendaritza-bulegoan egongo da: 

Mª José Ruiz de Ocenda García. 

COVID-19 PROTOKOLOA 

COVID-19 segurtasun-arauak beteko dira; beraz, bakoitzak bere boligrafoa ekarri beharko du edo erantsitako orria beteta ekar dezake. 

Gainera, gel hidro-alkoholikoa aplikatu beharko da (gela bat egongo da sarreran bertan), maskararekin joan beharko da eta pertsonen artean 2 metroko segurtasun-distantzia gorde beharko da. 

NANa, egoiliar-txartela edo pasaportea ere erakutsi beharko da. 

3.- POSTA BIDEZKO BOTOA: 

Ahalik eta parte-hartze handiena lortzeko, gurasoek botoa postaz eman ahal izango dute, eta Hauteskunde Batzordearen esku egon beharko dute AZAROAREN 25ean. 

Horretarako, posta bidezko botoa erabili nahi duten gurasoek honako dokumentu hauek helaraziko dizkiote Hauteskunde Batzordeko lehendakariari, gutun bidez edo mezularitza-zerbitzu bidez bidalita, edo ikastetxean bertan edo beste pertsona baten bidez entregatuta: 

a. Aitak/amak sinatutako eskabide-orria, botoa posta bidez emateko eskubidea eskatzen duena. Eskabidean honako hauek jasoko dira: izen-abizenak, nortasun-agiri nazionalaren zenbakia edo egiaztagiri baliokide baten zenbakia, eta botoa emateko eskubidea duen hezkuntza-komunitatearen sektorea (dokumentuaren amaieran eredua erantsi da). 

b. Nortasun-agiri nazionalaren edo egiaztagiri baliokidearen fotokopia.

c. Gutun-azal itxia, boto-orria beteta. 

Adierazitako agiriak Hauteskunde Batzordeko lehendakariari helaraziko zaizkio, honako epigrafe hau duen gutun-azal baten barruan: 

“IKASTETXEKO ORDEZKARITZA ORGANO GORENERAKO HAUTESKUNDEAK. 

POSTA BIDEZKO BOTOA “. 

Adierazitako epetik kanpo jasotzen diren gutun-azalak ez dira bozketan sartuko. 

POSTA BIDEZKO BOTO-ESKAERA: 

____________________________________________________ jauna/andrea 

NAN zenbakia: _________________ Usandizaga-Peñaflorida-Amara BHI ikaslearen aita/ama. Nire eskubidea eskatzen dut posta bidezko botoa emateko Ordezkaritza Organo Goreneko gurasoak hautatzean. 

_____________ (e) n, 2020ko azaroaren ___ (e) (a) n 

Sinadura 

4.-BOTOA ESKUORDETZEKO EZINTASUNA 

Bozketak hautesle bakoitzaren zuzeneko eta isilpeko botazioaren bidez egingo dira. Ezin da botoa beste norbaiten esku utzi. 

Hauteskunde-prozesuaren inguruko zalantzarik izanez gero, idatzi ampa@upainstitutua.org helbidera. 

Hona hemen zirkular osoa.

Hona hemen hauteskunde-orria (word)

Hona hemen hauteskunde-orria (pdf)

ANIMA ZAITEZTE PARTE HARTZERA 

Adeitasunez.