GEren Batzar Orokorra

26/11/2019ko GE-ren BATZAR OROKORRA.

Estimadas familias,

En primer lugar, agradecer su asistencia a los que vinieron a la asamblea que tuvo lugar el martes, 26 de noviembre de 2019.

En ella se presentó a la junta directiva del AMPA, se aprobaron las cuentas del curso escolar 2018-2019 y las provisionales para el curso 2019-2020 y se explicaron las distintas actividades desarrolladas por la asociación.

En breve se colgará la presentación de esta asamblea.

Aquí podeis ver el acta de la Asamblea General del curso pasado 2018-2019.

2018/11/20ko GE-ren BATZAR OROKORRA.

AsambleaGral2016.001

Estimadas familias,

En primer lugar, agradecer su asistencia a los que vinieron a la asamblea que tuvo lugar el martes, 27 de febrero de 2018.

En ella se presentó a la junta directiva del AMPA, se aprobaron las cuentas del curso escolar 2016-2017 y las provisionales para el curso 2017-2018 y se explicaron las distintas actividades desarrolladas por la asociación.

Se comienza con la presentación parte de la Presidenta de acto y a continuación se procede a la lectura
del acta del 2017 que se aprueba por 12 votos a favor y cero en contra.
Se inicia con la presentación de los institutos explicando que en el instituto Peñaflorida hay 760 alumnos
entre 1º y 4º de la ESO más una clase de 13 alumnos de aprendizaje de tareas y en el instituto
Usandizaga 737 alumnos entre ciencias, humanidades y arte, 33 diseño gráfico y 71 en bachillerato
nocturno.
Se comienza solicitando incorporar el modelo linguistico B en Instituto Usandizaga, ya que sólo se imparte
en A o en D
La responsable del comedor, explica los datos de alumnos, 511 todos los días y miércoles y viernes 126.
Aunque según el responsable del comedor las comidas han mejorado, sobre todo en los primeros platos,
todavía hay quejas por parte del alumnado y padres. Se pregunta por parte de un asistente si hay
posibilidad de hacer la comida en el Instituto pero es que no hay cocina esta se encarga a una empresa y
en el Instituto únicamente se calienta después.
Se explica que el AMPA pertenece a la asociación de Ampas Baikara y cuáles son las funciones de Ampa
Sustapen:
Generales:
– Representar los intereses de los padres y madres
– Servir de canal de comunicación y colaboración
– Apoyar la labor educativa
– Difundir información y recursos educativos
– Organización de actividades extraescolares
– Comunicación mediante la página
Con el Instituto:
– Colaborar con el Instituto en las actividades complementarias y viajes organizados por el centro.
– Aportación económica al servicio psicológico del Instituto.Desde el curso 95-96 hay dos psicólogos, uno
en cada edificio.
– Reuniones con la Dirección de ESO y Bachiller, por lo menos una vez por evaluación.
– Participar en el Consejo Escolar.

Se muestra también el calendario de reuniones mensuales del AMPA.

Se detallan los componentes del Consejo Escolar y cuáles son sus funciones

A continuación se explica qué es el Peña Eguna explicando la historia y las actividades actuales.

Se explican las actividades extraescolares organizadas y gestionadas por la AMPA.

Se comenta el mercadillo de libros usados que se realiza una vez finalizado en curso. Una madre se queja
de que en el instituto no le dieron la relación de libros y que recibió una mala información por parte del Instituto.

Se solicita por parte del AMPA que los libros de préstamo que se entregan a los alumnos de 1 – 2 ESO
deben de estar forrados para que se conserven en buen estado se comenta que hay que redactar mejor la
carta de explicación del programa de préstamo de libros diciendo que los libros dichos libros deben de
forrarse al inicio del curso.

Concursos, este año se han realizado 3 concursos a través de Instagram para los alumnos de
– RELATOS CORTOS
– FOTOGRAFÍA
– VÍDEO

Se presentan las charlas previstas para este curso 2018 – 2018, tanto para alumnos como para padres,
con la novedad de que se pretende padres y alumnos reciban información sobre los mismos temas

Se presentan los presupuestos para el año 2019 y se aprueban por unanimidad

Al no haber ni ruegos ni preguntas, a las 20:30 se levanta la sesión

 

27/02/2018-ko GEren BATZAR OROKORRA

AsambleaGral2016.001

Aurkezpena ilustran edozein sailtasuna baduzu:

Sakatu HEMEN 2017-2018ko Batzar Orokorra MP4 formatoan ikusteko.

Sakatu HEMEN 2017-2018ko Batzar Orokorra MPEG4 formation ikusteko.

Familia agurgarriak:

Hasteko, eskerrak eman nahi dizkizuegu otsailaren 27-ean batzarrera etorri zineten guztioi.

Bertan Guraso Elkarteko zuzendari batzordea aurkeztu zen, 2016-2017 ikasturteko kontuak eta 2017-2018eko behin-behinekoak onartu ziren eta elkarteak antolatzen dituen iharduera ezberdinak azaldu ziren.

Gai honen inguruan, gogoan hartu behar da beharrezkoa dela AMPAko urtero kuotak ordaintzea jarduerak ahal izateko:

 1. Eskolaz kanpo kirol ekintzak eta Eskolaz kanpo kultur ekintzak
 2. Institutuak antolatzen dituzten ekintza osagarriak (txangoak, kirolak, bidaiak, festak…)
 3. Psikologo zerbitzua
 4. Peña Eguna / Peñaflorida Lasterka (20/05/2018)
 5. Lehiaketak
 6. Hitzaldiak
 7. Taldeen kurtso bukaerako argazkiak (DBH4., Batxilergo 2.)
 8. besteak…

Batzarrean jangelaren funtzionamendu orokorra azaltzen da. Zerbitzua Peñaflorida Eraikinaren ikasleentzat baino ez da eskaintzen.

César Abad-en erantzuna, jangelako arduraduna.

Etorritako ama batek ea eskolako ordutegia alda daitekeen galdetzen du. Orain dela bi urte Hauspoa Proiektua martxan jartzea Eusko Jaurlaritzak proposatu zuen, klaseak goizeko ordutegian emango dute eta gurasoek zein irakasleek onartu behar zuten. Gurasoen bileran proiektua onartu genuen. Baina irakasleek ez zuten ordutegien aldaketa onartu, eta institutuko ordutegia berdin jarraitzen du.

Esteka honetan Hauspoa Proiektuako informazio gehiago har dezakezu.

Beste gurasoak Eskola Kontseilua nola funtzionatzen den galdetu dute. Institutuko egiaztapen eta kudeaketa organoa dela azaltzen da. Kontseiluan zuzendaria, ikasketa burua, irakasleak, ikasleak, gurasoak eta GE parte hartzen dute.

Beste ama batek Peñafloridako frontoian jarri duten sare batekin arazoak daudela esaten du, usoak sartzen direla eta ezin dezaketela atera eta han bertan hil egiten direla. Sarea jarri zela usoak ez zitzatela sar erantzuten da, baina zuloren bategatik sartzen direla, eta konpontzen saiatzen ari direla.

Aita batek ea zergatik Usandizaga (Batxillergoan) B eredurik ez dagoen eta bakarrik  A edo B eredua aukera dezake. Gai errepikaria dela erantzuten da eta Institututik talde gehiago sortzeko aukerarik ez dagoela esan dute.

Sustapen GE-tik  kezka guztietako eta igorritako iradokizunak gogoan hartuko ditugu.

21/03/2017-ko GEren BATZAR OROKORRA

AsambleaGral2016.001

Familia agurgarriak:

Hasteko, eskerrak eman nahi dizkizuegu martxoaren 21-ean batzarrera etorri zineten guztioi.

Bertan Guraso Elkarteko zuzendari batzordea aurkeztu zen, 2015-2016 ikasturteko kontuak eta 2016-2017 eko behin-behinekoak onartu ziren eta elkarteak antolatzen dituen iharduera ezberdinak azaldu ziren.

Gai honen inguruan, gogoan hartu behar da beharrezkoa dela AMPAko urtero kuotak ordaintzea jarduerak ahal izateko:

 1. Eskolaz kanpo kirol ekintzak eta Eskolaz kanpo kultur ekintzak
 2. Institutuak antolatzen dituzten ekintza osagarriak (txangoak, kirolak, bidaiak, festak…)
 3. Psikologo zerbitzua
 4. Peña Eguna / Peñaflorida Lasterka (04/06/2017)
 5. Lehiaketak
 6. Hitzaldiak
 7. Taldeen kurtso bukaerako argazkiak (DBH4., Batxilergo 2.)
 8. besteak…

 

24/02/2016-ko GEren BATZAR OROKORRA

AsambleaGral2016.001

Familia agurgarriak:

Hasteko, eskerrak eman nahi dizkizuegu otsailaren 24ean batzarrera etorri zineten guztioi.

Bertan Guraso Elkarteko zuzendari batzordea  aurkeztu zen, 2014-2015 ikasturteko kontuak eta 2015-2016 eko behin-behinekoak onartu ziren eta elkarteak antolatzen dituen iharduera ezberdinak azaldu ziren.

Eskari eta galderen txandan, gure ustez interesa duten hainbat gai sortu ziren:

*Gurasoek Batxilergoan B eredua ez eskaintzearen zergaitia galdetu zuten.

*Zenbait gaiekin erlazionatuta dauden kanpo ekintzak eskeintzeko aukera ikusi zen, ikas teknikak, ingeles/alemaniar/frantsez hizkuntzetan elkarrizketak…

Gai honen inguruan, datorren ikasturteari begira Guraso Elkarteak iharduera ezberdinak aztertu eta aurrera eramateko aukera ikusiko zuela hitzeman zuen.

*Guraso Elkarteak ikasleria guztiari zuzenduta ez dauden jardueretan diru laguntza ematen duen egokitasunaz eztabaidatu zen. Puntu honetan, diru laguntza Eskola Kontseiluak onartzen dituen jarduera guztietan ematen duela azaldu zen. Gaur egun egiten  ez dituzten mintegietan iharduerak eskeintzea proposatuko zuela adostu zuen, kontuan hartuta honetarako  irakasleen inplikazioa behar dela.

*Ikastetxeak datorren urtean nazioarteko Batxilergoa  ez zuela eskeiniko abisatu zigula aipatu zen LOMCEkin duen bateraezintasunagatik.

* Bertaratutako  batek jangelan geratzen ez den ikasle batek ea bertan bazkaltzeko aukera  ez duen galdetu zuen,  mikrouhin batean etxetik ekarritako janaria berotuta. Sistemak ez duela aukera hori antzematen erantzun zitzaion, langileak jangelan geratzen diren jankideaz soilik arduratzen baitira.

*Aurten Peña Eguna apirilaren 10ean ospatuko zela aipatu zen eta egun horretan izango diren jarduera ezberdintetan laguntzeko gurasoak eskatzen zirela.